Pawel Kownacki - kandydat na Wójta Gminy Wieliszew Pawel Kownacki - kandydat na Wójta Gminy Wieliszew Pawel Kownacki - kandydat na Wójta Gminy Wieliszew
Strona glówna O mnie Przyjaciele o mnie Moja kampania Program Galeria Linki Kontakt
Pawel Kownacki

Dofinansowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Leader+

Jak to zapisaliśmy w dokumentach projekt obejmuje realizację przedsięwzięć, które przyczynią się do promocji obszaru naszej LGD a przez to do poprawy jakości życia na jej obszarze.

W trakcie realizacji projektu będziemy podejmować wspólne działania w zakresie rozwoju turystyki i pobudzania aktywności mieszkańców. Dzięki promocji w ramach projektu obszaru działania LGD tj. gmin Wieliszew, Serock, Nieporęt i Jabłonna oraz dostępnej oferty turystycznej, poprzez publikacje, udział w targach, imprezy lokalne, objęcie patronatem radiowym zamierzamy doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności obszaru do potencjalnych, nowych turystów. Poprzez aktywną promocję idei Leadera oraz zapisów strategii będziemy dążyć do włączenia do naszej LGD kolejnych podmiotów, tak by w naszym składzie znalazły się osoby reprezentujące interesy wszystkich grup społecznych z naszego obszaru. Dlatego wszystkie aktywne i pozytywnie nastawione do działania stowarzyszenia proszę o konakt.

Projekt zamierzamy realizować przez okres 12 miesięcy - od stycznia do grudnia 2007 roku.
Cel strategiczny projektu jest a jakże rozwój kapitału ludzkiego. Chcemy go osiągnąć przez następujące działania.

Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD o różnorodnej tematyce (kursy językowe, komputerowe, szkolenie na temat zakładania działalności agroturystycznej, zasad rolnictwa ekologicznego oraz możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych wraz z doradztwem).

Szkolenia odnośnie zasad i celów funkcjonowania LGD, skierowane zarówno do członków LGD, pracowników biura, oraz innych osób zainteresowanych , w tym także samorządów. Do udziału w szkoleniach jako ekspertów zamierzamy zaprosić przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej program, którzy zapoznają nas z zasadami funkcjonowania LGD w kolejnych latach. Szkolenie takie przeprowadzone będzie dwukrotnie - na początku i na koniec realizacji projektu. 

Organizacja konferencji/ spotkania mazowieckich LGD na naszym terenie. Na spotkanie chcielibyśmy zaprosić osoby odpowiedzialne za wdrażanie Leadera na Mazowszu. Konferencja dotyczyłaby doświadczeń przy realizacji II schematu i powinna się odbyć w IV kwartale 2007 roku.
 
 
 
 
Kolejny Cel strategiczny - rozwój turystyki.
 

Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez podejmowanie działań marketingowych, informacyjnych i doradczych, które powinny przyczynić się do rozwoju infrastruktury turystycznej a przez to poprawy jakości życia. Będziemy realizować następujące zadania:

Zamierzamy stworzyć i rozpowszechnić:

a. mapkę turystyczną obszaru, która byłaby dostępna również w wersji elektronicznej,

b. folder promujący lokalnych przedsiębiorców (małych),

c. strona internetowa oraz  reklama w mediach

Ponadto dofinansujemy udział w targach promocyjnych podmiotom zainteresowanym promowaniem naszego obszaru, będziemy współorganizatorami imprez kulturalnych, które przyczynią się do promocji naszego obszaru, na których lokalni przedsiębiorcy, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych będą promować swoją ofertę, mieszkańcy się zintegrują a LGD będzie promowała Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

W ramach projektu planujemy również przeprowadzenie myślę, że istotnych analiz tj.:

  • możliwości renaturyzacji 4 jeziorek oraz ich zagospodarowania),
  • pozostałości zabytkowych pałaców i dworków, które można odbudować i zagospodarować np. na cele turystyczne

Opracujemy strategię rozwoju turystyki, a wcześniej analizę zasobów cennych przyrodniczo, które istotnie pomogą ukierunkować nasz rozwój.

 
Chcemy w ramach projektu wykonać także jeden projekt placu zabaw, przy konsultacjach z dziećmi, który zaspokajałby ich potrzeby a dla potencjalnych wykonawców (samorządów) był gotowym do realizacji dokumentem.
 
Cel strategiczny "zwiększenie dostępności nowoczesnych form komunikacji" będzie realizowany poprzez promocję strony internetowej, na której m.in. lokalni przedsiębiorcy (w tym właściciele obiektów turystycznych) będą mogli przedstawiać swoją ofertę. Zamierzamy także wykonać analizę możliwości rozbudowy sieci internet na obszarach wiejskich i opracować w ramach tej analizy rozwiązanie, które umożliwiłoby tanio, i szybko rozbudować sieć na obszarach o rzadkiej zabudowie, nieatrakcyjnych ekonomiczne dla krajowych operatorów.

Jeśli będziecie Państwo mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu proszę o kontakt.

 powrót do strony aktualności

program wyborczy